Przejdź do treści

Fundusze europejskie


Fundusze Europejskie

Firma ViberSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu realizuje w latach 2020-2021 projekt pt: „System Modelowania i Prognozowania Rozkładu Zawartości miedzi w Przestrzeni 3D”.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIdge Alfa.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie Systemu Modelowania i Prognozowania Rozkładu Zawartości Miedzi w Przestrzeni 3D.

Planowane efekty: W ramach projektu powstanie system, który będzie mógł znaleźć zastosowanie w zadaniach z związanych z modelowaniem oraz prognozowaniem zawartości miedzi w utworach miedzionośnych. Zastosowane zostaną sztuczne sieci neuronowe w zadaniach związanych z grupowaniem i odnajdowaniem wzorców, a także klasyfikacją i prognozowaniem w przestrzeni 3D wraz z uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym.

Wartość projektu: 1.000.000,00 złotych

Wkład z Funduszy Europejskich: 800.000,00 złotych